skip to Main Content

טישירה – מלווה מלכה קיצי בחודש אלול

הסדרה מתאפשרת הודות לשיתוף פעולה בין:
משיב הרוח / רשות הרבים / אלול / בית פרת / הישיבה החילונית / התחנה הראשונה / אבן ירושלמית / גינות העיר / עיריית ירושלים / משרד התרבות

צפו בערב במלואו:

חלק א'

 

חלק ב'

Back To Top