skip to Main Content

יארצייט למשוררת זלדה

ביום חמישי אור לכ"ח ניסן – היארצייט של זלדה
משיב הרוח מזמינים את הציבור למחוות אהבה וזיכרון לזלדה
ל"ב שנים לפטירתהלימוד, מעגל קריאה וזיכרון מתוך שירת זלדהיום חמישי 5/5/2015 אור לכ"ח ניסן בשעה 20:00
במינהל קהילתי גינות העיר, עמק רפאים 12, ירושליםכל אוהבי זלדה מוזמנים יחד עם עץ האגס החולה, האופק הגלמוד, המלך, השושנה השחורה, נוצות של זהב וירושלים
(מוזמנים להגיע עם שירי זלדה ולבחור שיר לקריאה )

משירי זלדה ינגנו וישירו המוסיקאים צבי ונתנאל זלבסקי

הכניסה חופשית

Back To Top