skip to Main Content
יוצרים מבראשית

יוצרים מבראשית – בית מדרש ליוצרים מבית "משיב הרוח"
(במסגרת חגיגות עשרים שנות שירה)

מוצ"ש // י"ד באלול, 29.8 // 21:30 // הגלריה בתחנה הראשונה, ירושלים

אירוע סיום – בתנועה, מוסיקה, אמנות פלסטית תיאטרון וגם שירה

במסגרת חגיגות עשרים שנות שירה של "משיב הרוח"

בתמיכת מינהל תרבות ועיריית ירושלים

Back To Top