skip to Main Content
ימי אהבה לשירה

ימי אהבה לשירה 19#

י"א-י"ד בטבת, 23-26.12

לרגל הפסטיבל ה-19 של 'ימי אהבה לשירה' בחרנו השנה ב'משיב הרוח' פשוט להרגיש בבית.

לפתוח את חדרי הלב והבית, שמהם נובעת השירה ולתור אותם יחד עם יוצרים ויוצרות.

מנעד הקולות המגוון הקיים בבית, יושמע כאן מפי משוררים שונים המביאים ניב ומבטא, מבט, מבע וצליל יחודי לשירתם.

אלה ישוחחו זה עם זה וזה לצד זה, ממש כמו בבית.

הבית על שלל הֵדַיו ינכח בפסטיבל זה. הבית המשפחתי, ביתה של השירה והיצירה, בית לאומי וכן הבית שאיננו.

החדרים שיפתחו בזה אחר זה יציעו אירוח אינטימי ומרגש, ותנועה בין חוץ ופנים, בין סלון ומטבח לחדר עבודה, משפחה או ממ"ד.

נשמח שתהיו עמנו בפסטיבל. דווקא בירושלים. דווקא בימים הללו.

מוזמנים להרגיש בבית!

בברכת חורף גשום ומבורך וימים שקטים,

בית 'משיב הרוח'

Back To Top