skip to Main Content

לֹא בְּבַת אֶחָת – גיליון מחווה ליהודה עמיחי 

באלול תש"ף 2020 נציין עשרים שנה ללכתו של יהודה עמיחי. בגיליון המחווה מבית מַשִּׁיב הָרוּחַ נבקש לראות את השפעתו של עמיחי על הנוסח של השירה והתרבות העברית. אנו מבקשים שירים חדשים שטרם פורסמו, קריאות בשירים של עמיחי ויצירות חזותיות. נשמח לקבל שירים המאירים את יצירתו ודמותו באור ימינו מתוך יחס של השראה או ביקורת.

משלוח יצירות עד לתאריך ז' בניסן תש"ף 1.4.2020, שטרם פורסמו במקום אחר.

את היצירות (עד שלושה טקסטים לכותב/ת) יש לשלוח בקובץ וורד אחד ובראשו כתובים פרטיכם המלאים (שם מלא, כתובת, טלפון ודוא"ל), לכתובת הגיליון 74mashiv@gmail.com

יש לשלוח שירים מנוקדים.

תשובות תשלחנה לכל הפונים עד לתאריך כ"ז בתמוז 19.7.2020

עורכי הגיליון: אליעז כהן ושלומית נעים נאור

 

ציור: דוד הראל

Back To Top