skip to Main Content

מִזְמוֹר – נפתחה ההרשמה לכיתת השירה שלנו

סדנאות כתיבה ומשוב, מפגשים עם משוררים, מפגש עם פניה השונים של השירה בהווה והעשרה מן השירה היהודית והעולמית, כלים לכתיבה, הדרכה אישית.

התוכנית כוללת שבעה מפגשים (באורך יום מלא) שיתקיימו בירושלים בימי ראשון בתאריכים:
6.1 כ"ט בטבת | 27.1 כ"א בשבט | 17.2 י"ב באדר א' | 17.3 י' באדר ב' | 31.3 כ"ד באדר ב' | 28.4 כ"ג בניסן | 19.5 י"ד באייר

הכיתה בהנחיית המשוררים שמוליק קליין ונעמה שקד, מעורכי כתב העת משיב הרוח, ומשוררים אורחים.
בסיום המחזור יצא גיליון של כתב העת עם פירות הכיתה ויתקיים אירוע סיום.

כיתת השירה מיועדת לכותבים מתקדמים

המעוניינים להצטרף מוזמנים לשלוח ארבעה שירים וקורות חיים (בקובץ אחד) לדוא"ל: mashiv1@gmail.com

כמו כן יש לבצע העברה בנקאית עד למועד זה, עבור דמי טיפול והרשמה (שלא יוחזרו) בסך 75 ₪

את ההעברה יש לבצע לחשבון משיב הרוח, בנק דיסקונט (11), סניף שי עגנון (132), מספר חשבון 263346

ההשתתפות בתוכנית מותנית בנוכחות מלאה ובשכר לימוד (מסובסד) בסך 1,650 ₪.
פתיחת הקבוצה מותנית במינימום של משתתפים מתאימים.

Back To Top