skip to Main Content

כיתת השירה מִזְמוֹר של מַשִּׁיב הָרוּחַ

כיתת השירה מיועדת לכותבים מתקדמים.

במזמור: סדנאות כתיבה ומשוב, מפגשים עם משוררים, מפגש עם פניה השונים של השירה בהווה והעשרה מן השירה היהודית והעולמית, כלים לכתיבה, הדרכה אישית

התוכנית כוללת שבעה מפגשים (באורך יום מלא) שיתקיימו בירושלים.

 בהנחיית משוררים מעורכי כתב העת משיב הרוח,  ומשוררים אורחים.

בסיום כל מחזור יוצא גיליון של כתב העת עם פירות הכיתה ומתקיים אירוע סיום.

בשנת תשע"ח 2018 נפתח המחזור ה-ט״ו של מִזְמוֹר.

אחת לשנה (בדרך כלל בחורף) יוצא "קול קורא" המתפרסם באתר, בפייסבוק של משיב הרוח ונשלח למכותבי הניוזלטר ובו פרטי ההרשמה.

העלות (נכון לשנת תשע״ח 2018) כוללת דמי טיפול והרשמה בסך 75 ₪ ושכ"ל מסובסד בגובה 1650 ₪

Back To Top