skip to Main Content

מפגש אינטימי עם המשוררת בתאל קולמן – משוררי משיב הרוח בספריית בית אבי חי

מפגש על סף התהום
17/5 ט' באייר // יום שלישי – 20:00
שיחה עם המשוררת בתאל קולמן על כתיבה שבין חוסר למלאות, ובין ציפייה למימוש.בית אבי חי רחוב המלך ג'ורג' 44 פינת קק"ל, ירושלים
הכניסה חופשית על בסיס מקום פנוי. מומלץ להזמין כרטיסים בקופה –
02-6215900.
החניה במקום חינם.המפגש הבא בסדרה:

"על דעת המקום"
31/5 כ"ג באייר // יום שלישי – 20:00
מפגש אינטימי עם המשורר אליעז כהן על שירה שנכתבת מתוך המקום
הזה של ארץ ישראל, ירושלים וכפר עציון, על מרחבי האור והכאב שבהם

Back To Top