skip to Main Content
הקהל בנמל

'משיב הרוח' מארח את 'כנפי רוח' בפסטיבל 'הקהל'

יום חמישי // 29.9.2015 // הנמל, תל-אביב

'משיב הרוח' מארח את 'כנפי רוח' בערב שמוקדש לשיריו של הרב מנחם פרומן, לרגל פרסום ספרו של הרב מנחם פרומן – 'דין וחשבון על השיגעון' – ודיסק השירים 'כנפי רוח'.

בין המשתתפים:
רות קלדרון, הדסה פרומן והשיח אבו-חליל תמימי

מוסיקה:
ארז לב ארי, להקת המדרגות, יוסי סוויד וחגי הלברטל

ניהול מוסיקאלי:
חגי הלברטל

עורך ומנחה:
אליעז כהן

Back To Top