skip to Main Content

משיקים גיליון חמישים של משיב הרוח

לרגל צאת גליון החמישים של כתב העת "משיב הרוח"
נשמח שתהיו שותפים אתנו באירוע השקת גליון נ'.

בהשתתפות כותבי הגיליון:
גלית ארז פתאל, גיורא פישר, נדיה עדינה רוז, ריקי כהן, מיכל שוורץ, דניאל זיו בוקבוזה, שמואל מוניץ, חלי טל שלם, רוני צורף, אפרת ביגמן, אבישי חורי, נועה ברקת, עפרה שלו, ענת חנה לזרע, רונית מזוז סלהוב, שלומית עולמי
ליווי מוזיקאלי: יערה סמינה
בהנחיית עורכות הגליון: שלומית נעים נאור ובכל סרלואי

19:30 התכנסות, 20:00 מתחילים
ב"תמול שלשום" רחוב יואל משה סלומון 5, נחלת שבעה, ירושלים

תשלום 30 ₪ בכניסה כזיכוי לרכישת אוכל ושתיה מתפריט "תמול שלשום"
נשמח בבואכם!
באירוע ימכרו גליונות ומנויים של משיב הרוח בהנחה

Back To Top