skip to Main Content
ציפורים אחוזות קסם

ציפורים אחוזות קסם | 'משיב הרוח' ב'שני במושבה'

יום שני // ט' בטבת, 21.12.2015 // בית הקפה 'בן עמי', עמק רפאים 38, ירושלים

המשוררת מיכל הלד בשיחה עם רבקה גולדברג, מעורכות הספר 'צפור אחוזת קסם'.

מפגש ברוח המשוררת זלדה

בתמיכת מינהל תרבות ועיריית ירושלים

Back To Top