skip to Main Content

קהילה כותבת – הזדמנות לכתוב בקבוצה מיוחדת

אנחנו שמחים להציע זו השנה השניה את ״קהילה כותבת״ – קבוצה כתיבה יוצרת משולבת בין אוהבי כתיבה במסגרת בריאות הנפש והקהילה הרחבה.

הקבוצה תיפגש במנהל קהילתי בקעה בימי רביעי בשעה בין 19:30- 21:00, והיא תתנסה בכתיבה בז'אנרים שונים, בקריאת שירים וקטעים מתוך יצירות וקבלת משוב (אין צורך בניסיון כתיבה קודם).

מנחה: רננה אייזנברג
פתיחת הקבוצה: 25.4, י׳ באייר
עלות ההשתתפות מאד מוזלת: 160 ₪ עבור 8 מפגשים, 100 ₪ לבעלי/ות זכאות סל שיקום (עם אישור למועדון חברתי)

יש להירשם מראש עד לתאריך 13.04.18

לפרטים והרשמה: קרולינה – 02-6724723 / 054-773-8480 / manat@enosh.org.il

הקבוצה נפתחת בשיתוף פעולה עם מרכז ענת לאומנויות (עמותת אנוש) ומנהל קהילתי בקעה ובתמיכת הרל"י

Back To Top