skip to Main Content

קהילות כותבות

מיזם של סדנאות כתיבה יוצרת לקהילה בשיתוף המרכזים הקהילתיים, ספריות עירוניות או גורמים לומדים אחרים.

פרויקט קהילות כותבות החל לפעול בשנת 2012 בשני מקומות  בפריפריה. מטרתו היא להגיע לאוכלוסייה שמרוחקת ממרכז העשייה התרבותית גאוגרפית או מנטלית וכן לקהילות במשבר.

לקרב את הכתיבה, היצירה והשירה לעולמם של המשתתפים ולהרחיב את מעגלי השירה.

במסגרת זו נקיים 8 – 12 מפגשי כתיבה לאורך השנה לנוער ולקהילה הבוגרת – גילאי 18 ומעלה. הסדנאות יעסקו במגוון נושאים כגון: מקום- האדם תבנית נוף מולדתו, מעגל החיים, יצירתיות, חופש הבחירה, הסיפור שלי, דימויים, כמו כן נתייחס ללוח השנה היהודי; ארון הספרים היהודי והספרות העברית ישמשו גם כמקורות השראה לכתיבה. כן נעסוק בנושאים נוספים שמטרתם לשכלל את הכתיבה ולעבוד במעין מעבדה יוצרת שבה מתרחשת עבודה ממוקדת ואינטנסיבית של כתיבה, משוב, קריאה ועריכה.  

"קהילות כותבות" שנוצרות בסדנאות הכתיבה באופן טבעי הן מקום משמעותי מאוד למשתתפים. הדינמיקה הנוצרת בסדנה בעקבות הכתיבה מאפשרת קשב חדש, ללא דעה קדומה, בין המשתתפים הבאים ממקומות ומרקעים ואמונות שונים , בכוחם של הכתיבה והקשר הנוצר בסדנה לתמוך ולסייע לקהילות בתהליכים שונים (בהקמה, בהתפתחות, ובמצבי משבר וצמיחה).

מעבר לחשיבות הכתיבה, אחת ממטרות הסדנאות היא העצמת אוכלוסיות בדגש על הפריפריה דרך היצירה והמגע עם הכוח הפנימי המאפשר את כתיבת הסיפור האישי ממקום חדש.

בסיום הסדנה יש אפשרות לערוך מעמד חגיגי קהילתי שבו נקרא מפירות הסדנה.

"הכותב הקהילתי" – שמתפתח בסדנה תוך הכוונה שלנו, יוכל לרכז בהמשך באופן עצמאי פעילות כתיבה: להוציא את עיתון הכתיבה של הקהילה ולהיות בקשר עם קהילות כותבות נוספות. אנו מכוונים שסביב הסדנאות תיווצר תרבות של קריאה, מפגשים עם סופרים ומשוררים וכן ישנה אפשרות להוצאת חוברת מפירות הסדנא.

 

המנחים- מעורכי כתב העת, מנחי סדנאות כתיבה בעלי ניסיון רב.

עד היום התקיימו 14 קהילות כותבות. הקהילות בירושלים בבית הופמן – בשכונות הקטמונים בירושלים,  בקרית מנחם, בגילה ובשכונות נוספות וכן התקיימו קהילות בדרום הר חברון, בגוש עציון, בתקומה, בקיבוץ סעד ובמכללת ספיר

לפתיחת קהילה כותבת אצלכם – צרו קשר

לחץ למכתב תודה מהקהילה הכותבת בדרום הר חברון

Back To Top