skip to Main Content

קול קורא!
עבור גליון בעקבות ספר ויקרא, מַשִּׁיב הָרוּחַ מחפש את השירים שלכם שעולים הכי גבוה, ושיורדים הכי נמוך.

ספר ויקרא, כמו השירה עצמה, יונק מתהומות: הדם, הטומאה, העריות; אבל כמוה, חותר לעבר הנשגב: הקודש, הטוהרה, עולם ללא חטא. אנחנו מזמינים אתכם לשלוח לגליון שירים בהשראת פסוקי ספר ויקרא ופרשיותיו, על שלל הניגודים שבו: בין שחיטת הקרבנות לכפרת המקריבים, בין עבודת אלהים חיים למיתת הזר הקרב, בין הצרעת המצמיתה ליובל המשחרר – הכל, כדי לגעת בשמים.

נשמח לקבל שירים שמתכתבים עם פסוקי הספר, ושטרם פורסמו במקום אחר.
את השירים (עד ארבעה לכותב/ת) יש לשלוח מנוקדים, בקובץ וורד אחד ובראשו כתובים פרטיכם המלאים (שם מלא, כתובת, טלפון ודוא"ל), ובציון הפסוקים שעמם התכתבתם, לכתובת הגיליון – 72mashiv@gmail.com
ניתן לשלוח עד לתאריך ה' בטבת תש"ף 2/1/2020, תשובות תשלחנה עד כ"ה בשבט תש"ף 20/2/2020.

עורכי הגיליון: הדס שחם זוננפלד ועמרי שרת

Back To Top