לוגו כתב העת משיב הרוח לשירה יהודית ישראלית
גבוה מן הפחד אשיר: אסופה דו לשונית: מאה שנות שירת יידיש

גיליון נ"ו – אסופה דו לשונית

 60.00 140.00

סדר השירים:

שמעון-שמואל פרוג (תרגום: וועלוול טשרנין)
שטיי אויף / קום

י"ל פרץ (תרגום: שמשון מלצר)

פון מאניש / מתוך מוּניש
חיים נחמן ביאליק (נוסח עברי: ח"נ ביאליק)
כ'וואלט… / לא הראני אלהים
א פריילעכס / למנצח על המחולות

דוד אדלשטדט (תרגום: מנשה גפן) 
צום קעניגס טויט / אל המלך-מוות
אין קאמף / בקרב
די צוואה / הצוואה

דוד הופשטיין (תרגום: ק. א. ברתיני)
[דיר, שטענדיקע ענדערונג] / [לך, השתנות מתמידה]

דוד הופשטיין (תרגום: שלמה טנאי)
[אייך, מיינע אור-אייניקלעך ווייטע] / [לכם, נינים שלי בימים הרחוקים]
איציק מאנגר (תרגום: נתן יונתן)
מיידל-פארטרעט / פורטרט של נערה
ציגיינערס / צוענים
POMONA

פרץ מרקיש (תרגום: שלמה אבן-שושן)
איין און אויס / לצאת ולבוא

פרץ מרקיש (תרגום: עידו בסוק)
פון די קופע / מתוך הערמה

מאני לייב (תרגום: שמשון מלצר)
די וואס קומען נאך אונדז / הבאים אחרינו
צוויי גוטע הענט / שתיים ידיים טובות
דער טאג / היום
יידישער כתב / הכתב היהודי

משה לייב הלפרן (תרגום: בנימין הרשב)
זלאטשאוו, מיין היים / זלוטשוב, מולדתי
מיין אומרו פון א וואלף / אי-שקט בי של זאב
גלאט אזוי / ככה סתם

שמואל הלקין (תרגום: שמעון הלקין)
דיין ערשטע גאב / מתן ראשון שלך
א שפאס / מהתלה

שמואל הלקין (תרגום: מרדכי סבר)
און דאס איז זי, מיין זארג

אנה מרגולין (תרגום: בני מר)
אנטראקט
הארט הארץ / לב קשה
דער גאנגסטער / הגנגסטר

ציליה דרפקין (תרגום: בנימין הרשב)
מיין מאמע / אמי
און ווערטער ווונדערלעכע / [לקחתי סכין]
ניו-יארק ביי נאכט ביי די ברעגן פון האדסאן / ניו-יורק בלילה על שפת ההודסון

דבורה פוגל (תרגום: יעל לוי)
ליבע-ליד / שיר אהבה

דבורה פוגל (תרגום: שמשון מלצר)
פערד / אתה גמיש וקל

זישא לנדוי (תרגום: שמשון מלצר)
און דיסקוטירנדיק ביים טיש… / ובהתווכחנו בקפה על יד שולחן…
פאר אונדזער חרוב יידיש לעבן… / בעד חיינו

זישא לנדוי (תרגום: וועלוול טשרנין)
א טרויעריק ליד / שיר עצוב

יהואש (תרגום: שלמה שנהוד)
א בודא-געבעט / תפילה לבודהא

יהואש (תרגום: חוה אלברשטיין)
אן אלט ליד / החרב

יהואש (תרגום: יעקב פיכמן)
דודס הארף / כינור-דוד

אהרן גלאנץ-ליילס (תרגום: בנימין הרשב)
פאביוס לינד צום חבר טויט / פאביוס לינד אל החבר מוות
דער גאט פון ישראל / אלוהי ישראל
יאנואר 27 / 27 בינואר

חיים גראדה (תרגום: יעקב שופט)
יהואש
א קינד / ילד

מלך ראוויטש (תרגום: שמשון מלצר)
אז אויך יאפאן איז אריין אין דער מלחמה בין איך א טאג לאנג פשוט משוגע געוועזן / עץ גם יפן נכנסה למלחמה הייתי יום אחד תמים פשוט שגוע

מלך ראוויטש (תרגום: שלמה וינר)
קריאת-שמע

מלך ראוויטש (תרגום: מאיר מוהר)
דער פלאנעט און די בלום / פרח וכדור-הארץ

קדיה מולודובסקי (תרגום: וועלוול טשרנין)
אטוואצק / אוטבוצק
תפילות
אל חנון

יעקב גלאטשטיין (תרגום: בינימין הרשב)
א גוטע נאכט, וועלט / לילה טוב, עולם
גאט פון מיינע אבות / אלוהי אבות

יעקב גלאטשטיין (תרגום: בינימין הרשב; יעל לוי)
פון קינדער-צימער / מחדר הילדים

ה. לייוויק (תרגום: מאיר אבני)
לייג דיין קאפ / שים ראשך

ה. לייוויק (תרגום: שמשון מלצר)
שאקאל-געוויין אין שטילקייט אויפן כרמל / בכי תנים בדממה על הכרמל
דאס הארץ פון דער נאכט / לבו של הליל

אברהם סוצקבר (תרגום: דוד וינפלד)
ס'געהערט צו מיר / היד הכרותה

אברהם סוצקבר (תרגום: עמינדב דיקמן)
פאעזיע / שירה

אברהם סוצקבר (תרגום: אברהם יבין)
דער שמייכל פון מיידאנעק / החיוך של מיידאנק

אברהם יהושע השל (תרגום: וועלוול טושרנין)
זעלבסטמערדער / מאבד-עצמו-לדעת

מלכה חפץ-טוזמאן (תרגום: חמוטל בר-יוסף)
געבונדן / כפותה
א תפילה / תפילה
אלמנהשאפט / אלמנות

יוסף רולניק (תרגום: שמשון מלצר)
דאס לעצטע ליד / השיר האחרון
מיין גאט, א יתום פון גאס / אלוהי, היתום מן הרחוב
די מאנאשקע / הנזירה

נחום יוד (תרגום: וועלוול טשרנין)
ערב-שבת אין פעלד / ערב שבת בשדה
ווי א פויגל / כמו ציפור

יוסף קרלר (תרגום: ש' שלום)
אויב פאלן / אם ליפול

יוסף קרלר (תרגום: הדסה רובין)
חשבון / החשבון
קוימען-קערער / מנקה הארובות

לייב קוויטקו (תרגום: שלמה צוקר)
איך בין צוגעבונדן  / ליום ההווה הגדול שלי נקשרתי
פרילינג און זומער / אביב וקיץ

איציק פפר (תרגום: שלמה צוקר)
ווי דאס גראז / כעשב
[גייען שטילע בארויקטע נעכט] / [באים לילות רגיעה ומנוחה]
[ווען מיין שכן איז געגאנגען אויפן שלאכט] / [כאשר הלך שכני לשדות הקרב]

יוסף פפירניקוב (תרגום: אהרן אשמן)
אלטע פייגנביימער / עצי תאנה
באנאנע-ביימער / עצי-בננה

יוסף פפירניקוב (תרגום: שלמה שנהוד)
פייערלעכער ארויער / עצבות חגיגית

שיקה דריז (תרגום: שלמה צוקר)
ערגעץ ווייט וואלגערט זיך / אי שם במקום רחוק ונידח
צו מיין קינד / לילדי
בלעטער / עלים

רבקה בסמן בן-חיים (תרגום: יהודה גור-אריה)
[אין שטילקייט רייד איך יידיש] / [בדממה הלילית]

רבקה בסמן בן-חיים (נוסח עברי: רבקה בסמן בן-חיים)
צו א מוראשקע [לו שפת הנמלה ידעתי]

רבקה בסמן בן-חיים (תרגום: רועי גרינוולד)
א חלום / [לילה בעולם וג'ין וטוניק]

מיכאל פלזנבאום (תרגום: רות רייזל מויאל)
[און איצט] / [ירדה דממה]
[מיין לאנקע…] / [עשבה שלי]
[דו ווילסט אנטלויפן אין א רעגן] / כלתה נפשך לנוס

בוריס קרלוב (נוסח עברי: בוריס קרלוב)
מייסטערשאפט / מלאכת מחשבת
נאך אלמען / ככלות הכול

וועלוול טשרנין (נוסח עברי: וועלוול טשרנין)
א צופאל / מקרה
[עס דאכט] / [נדמה]
[וויסע באבעלעך איבער בלויע בלומען] / [פרפרים לבנים מעל פרחים כחולים]

חורף תשע״ז
גבוה מן הפחד אשיר; אסופה דו-לשונית: מאה שנות שירת יידיש
עורכים: וועלוול טשרנין, יעל לוי ויורם ניסינוביץ
ציורים: שמואל בק
השירה בארץ צמאה למפגש עם שירת היידיש, שהיא במידה רבה מבשרת השירה העברית החדשה. ככתב עת לשירה יהודית-ישראלית, ״משיב הרוח״ מהווה במה ראויה להוצאת אסופה דו-לשונית של שירת יידיש. אנתולוגיה שכזו עוד איננה מונחת על גבי מדף הספרים העברי, ושירת היידיש נותרה בלתי נגישה ברובה עבור שוחרי השירה בארץ. האנתולוגיה מהווה גשר עבור הציבור הישראלי אל שירת היידיש הגדולה. האנתולוגיה הדו-לשונית כוללת מבוא לשירת היידיש במאה השנים האחרונות ובה גם מידע אודות חייהם וזהותם של המשוררים השונים. את השירים מלוות יצירותיו של הצייר שמואל בק, יליד וילנה של שנת 1933.
לקריאת הביקורת על האנתולוגיה שפורסמה במוסף הספרים של ׳הארץ׳ – לחצו כאן


מ
ה

הֵרָשְׁמוּ לְקַבָּלַת אִגֶּרֶת מֵידָע מִמַּשִּׁיב הָרוּחַ

(ניוזלטר בלעז)