לוגו כתב העת משיב הרוח לשירה יהודית ישראלית

גיליון ס"א – כיתת שירה מזמור י״ד

 25.00 55.00

כסלו תשע"ח
עורכים: הדס שחם זוננפלד ואליעז כהן
ציורים: אסנת שיינר
כיתת השירה מזמור של שנת תשע"ז הנצה בתוכנו משוררים.
במפגשי יום חמישי, על סיפה של השבת, חווינו תמצית שבתית מרוכזת – נועם הנשמות. היה במפגשים האלה מסע של גילוי נפש, על חדוותיה, סתירותיה, עושרה הגדול ושמחת החיבור האנושי.
ההתרגשות והתקווה היו לחם חוקנו, התרגשות לקראת המילים העומדות להפציע, לקראת המעמקים, לקראת ההתרגשות עצמה.
הרבגוניות של כיתת המשוררים שהתקבצו ובאו לנו היתה מפליאה, ונראתה תחילה אקראית, אך הלכה והתבררה כמדויקת ומדייקת, דרכה זוככו תחושות, שורות ומילי-מילים. הכיתה התגלתה כחממה, אוחזת בתכונות הוריות של הכלה והגדלה מחד גיסא, ושל בירור כן ונוקב מאידך גיסא.


מ
ה

הֵרָשְׁמוּ לְקַבָּלַת אִגֶּרֶת מֵידָע מִמַּשִּׁיב הָרוּחַ

(ניוזלטר בלעז)