לוגו כתב העת משיב הרוח לשירה יהודית ישראלית

גיליון עב – לִפְנַי וְלִפְנִים – שירים על ספר ויקרא

 25.00 55.00

אדר תש"ף

עורכים: הדס שחם זוננפלד, עמרי שרת

פתח דבר
ספר ויקרא נתפש בדרך כלל כַחלק המאתגר לִקריאה של התורה. שלא כמו חומשי בראשית, שמות ואפילו במדבר, שסוחפים את הקורא אל תוך עלילה צבעונית, או כחומש דברים, המלא פתוס וערכים – ספר ויקרא עוסק בפירוט טכני של מצוות, רובן פרטי הלכות המשכן, שחלקן מעוררות אי נוחות בקורא המודרני, ורבות מהן עומדות בטלות זה אלפיים שנה. חיץ עומד בין חומש ויקרא לעולמו הפנימי של הקורא. אבל היפה בקיומו של חיץ מעין זה הוא בדרכים העוקפות שבהן הוא מכריח אותנו ללכת, דרכים חדשות שמעמתות אותנו עם עולמות מושגים עתיקים־חדשים, שביכולתנו לבדוק את יחסינו אליהם ואת יחסם אלינו.
ואכן, השירים שנשלחו אלינו מדברים בקולות עתיקים־חדשים: של הנשרפים באש היומיום ושל המבקשים להישרף באש שמיים, של הנגועים ושל המתאווים להינגע, של המצורעים ושל הצרעת עצמה, של מחפשי אלוהים ושל המחפשים להימלט ממנו, של החיים בחטא ושל הנדונים להיכרת, של הזמן המטהר, של השעיר המכפר, של קדושת החולין, של ייסורי האיסורים. אנחנו מקווים שגיליון זה מנגן את ההרמוניה ואת הדיסהרמוניה של סימפוניית הקולות האלה, ששואפת להיכן ששואף ספר ויקרא עצמו: לפני ולפנים.
הדס שחם זוננפלד ועמרי שרת


מ
ה

הֵרָשְׁמוּ לְקַבָּלַת אִגֶּרֶת מֵידָע מִמַּשִּׁיב הָרוּחַ

(ניוזלטר בלעז)