fbpx skip to Main Content

חוט הכסף

חוט הכסף היא סדרה לשירה חדשה מבית "משיב הרוח", שנוסדה לצידו של כתב העת. הסדרה מבקשת להביא קולות מרתקים ויחודיים בנוף השירה העברית, הקשורים לעולמו של "משיב הרוח".

הספרים שבסדרה הם, בעיקרם, ספרי מקור של כותב יחיד. הסדרה מופיעה בהוצאת "משיב הרוח" (ולפעמים בשת"פ עם מו"לים נוספים). הסדרה כולה נקראת על-שמו של בני להמן ז"ל, משורר ומתרגם ירושלמי צעיר, והיא מתקיימת גם הודות לתמיכת משפחתו.

עד-כה הופיעו בחוט הכסף 13 ספרים:

סוס האמונה – מאת נחום פצ'ניק (בשיתוף הוצ' כתר, 2007). עורך: אליעז כהן.

ניסוי באבולוציה – מאת בני להמן (בשיתוף הוצ' כתר, 2009). עורכים: שי דותן ואליעז כהן.

נשיקת מכחול – מאת יוסף עוזר (ציורים: דליה כתב אריאלי, 2014). עורך: אליעז כהן.

דין וחשבון על השגעון – מאת מנחם פרומן (בשיתוף הוצ' קשב, 2015). עורכת: חוה פנחס כהן.

תלתלי האלהים – מאת שמואל קליין (2016). עורך: אליעז כהן

על אדן החלום – מאת מיכל הלד דילהרוזה (2017). עורך: אליעז כהן

מרחב מוגן – מאת אפרת ביגמן (2018). עורך: אליעז כהן

הדבר שאנחנו באים אל תוכו – מאת הדס שחם זוננפלד (2019). עורך: אליעז כהן

אנחנו שבקרוב נהיה – סיון ואבישר הר-שפי (2019).

לתפוס את אלהים – אופיר נוריאל (2019). עורך: אליעז כהן

לגבעות פני אם – צפנת בן דוד (2020). עורך: אליעז כהן

מקום לעבור – ראובי קומר  (2020). עורך: אליעז כהן

על החיק ועל החלב – שרית עיני ריץ' (2020). עורכת: ענת לוין

מחכה לזמן – נעמה אדרעי (2021). עורך: אליעז כהן

    Back To Top