skip to Main Content

כששיר פוגש שוק

אנחנו שמחים להשיק פרוייקט גדול ומרגש – ׳שיר בשוק׳!

שירים על ירושלים ומתוך ירושלים, שנטמעים בין הבסטות, האנשים והצפיפות. ׳שיר בשוק׳ רוצה להשיב את השירה למה שהיתה, אולי, בשחר נעוריה: לרחוב העיר, למפגש החי והבלתי-אמצעי עם נשים ואנשים, לעוברים ולשבים, למי שיוצא לעמל יומו, ולמי ששב עם פירות וירקות לביתו.

שיר בשוק מנכיח שירה שהיא עתיקה וחדשה גם יחד, מתהלים ופייטני ימי הביניים, דרך אבות ואמהות השירה העברית החדשה, מדור התחייה ועד ל"בנים", "נכדים" ואף נינות ונינים שלהם, משירים שנכתבו בשנים האחרונות ממש.

שיריהם של כמאה משוררות ומשוררים מעטרים קירות, שלטי העיר, פתחי החנויות, תפריטי מסעדות וברים ועד לשקיות הפלאפל ותחתיות בירה.

כי אנחנו במַשִּׁיב הָרוּחַ, הפועלים כחצי יובל בעיר ירושלים, מאמינים שירושלים היא לב פועם של שירה  והשירה הנכתבת כאן היא פניה המרתקים והמגוונים של העיר. ושירה זו טוב לה אם תפגוש מחדש בנשים ואנשים החיים בעיר ומגיעים אליה מקצות הארץ והעולם.
אז צאו לדרככם בעקבות העיר הזו ושירתה, בנו לכם מסלול אישי דרך מילותיה, ואולי-אולי תוסיפו גם את שירכם שלכם…

הצבת הפרוייקט בתמיכת עיריית ירושלים, ואירועי הפרוייקט בשנת 2018 בתמיכת הרל״י

Back To Top